ANAFYLAXIS.NL
DE INFORMATIEBRON VOOR DE OMGANG MET DE KANS OP
EEN ERNSTIGE ALLERGISCHE REACTIE

 

 


 

 

 

VOEDSELALLERGIE - 3

 

PREVENTIE

Het begrip preventie wil nog wel eens voor misverstand zorgen. Het wordt tweeledig gebruikt. Een keer in de zin van het voorkomen een allergie en de andere keer in de zin van het voorkomen van een allergische reactie.

Voor uitleg in de zin van het voorkomen van allergie kijkt u op deze pagina [allergiepreventie]

Op deze pagina wordt preventie beschreven in de zin wat je kunt doen om te voorkomen dat er een allergische reactie optreedt. Echter je moet je wel realiseren dat 100% bescherming niet mogelijk is. Het eisen van 100% veiligheid is dan ook irreŽel, maar streven naar 100% kan wel geŽist worden! Tevens gaan we hier in op preventie in de zin van verergering van de effecten van een ernstige allergische reactie.
 

Wat kan je er tegen doen?

Wanneer de diagnose allergie met kans op anafylactische reactie is het eerst belangrijk om te weten waarop je anafylactische reageert. Dit MOET door de behandelend arts goed uitgezocht worden omdat er anders sociaal ťn medisch (wanneer voedingallergie de oorzaak is) mogelijk onnodige beperkingen opgelegd worden. Deze beperkingen zijn voor de patiŽnt niet wenselijk en mogelijk zelfs schadelijk, maar ook voor de omgeving is het beter om duidelijk te weten waarop iemand reageert omdat er anders onredelijke eisen gesteld zouden kunnen worden.

De enige manier om te voorkomen dat er een voedselallergische reactie optreedt, is  vermijden dat het allergeen in contact komt met de patiŽnt.


Eliminatiedieet

Alle voedingsmiddelen die klachten geven moeten worden vermeden. Belangrijk is dat producten die in onbewerkte vorm niet verdragen kunnen worden, zoals groente en fruit, vaak wel in bewerkte vorm kunnen worden genuttigd, aangezien de betreffende allergenen niet bestand zijn tegen verhitting (thermolabiel). in dat geval is het dan ook voldoende om de rauwe producten te vermijden. Ook is het van belang erop te letten dat slechts die voedingsmiddelen worden vermeden die daadwerkelijk klachten geven. Het is niet nuttig en nodig om groepseliminatie te doen bij pinda-allergische patiŽnten is het meestal niet nodig om andere peulvruchten te vermijden, aangezien deze meestal geen klachten geven. Dit ondanks het feit dat bij het allergologisch onderzoek soms wel positieve reacties op deze voedingsmiddelen worden gezien. 

Bij patiŽnten met kans op ernstige allergische reacties dient strikte eliminatie te worden gedaan. Dat houdt in dat ook kleine hoeveelheden (sporen) van het verdachte voedingsmiddel moeten worden vermeden. Aangezien sommige sommige allergenen in bepaalde producten
verborgen aanwezig kunnen zijn, dient een patiŽnt daar op gewezen te worden. Zo kunnen pindabestanddelen voorkomen in producten waarin men dat niet direct verwacht, zoals soepen, sauzen, koekjes, oosterse gerechten en waterijs.

Vaak wordt deze patiŽnten geadviseerd gebruik te maken van zgn. "vrije" merkartikelenlijsten, die worden uitgegeven door het Voedingscentrum (
www.voedingscentrum.nl).

In de dagelijkse praktijk blijkt dat allergische reacties op voeding niet altijd te voorkomen zijn. Vaak is dit te wijten aan verborgen allergenen of onvoldoende inzicht in de problematiek. In dit opzicht zijn verjaardag- en logeerpartijtjes bij kinderen berucht. Ook op vakantie in het buitenland treden nogal eens problemen op, o.a. door het gebruik van een andere taal bij de etikettering van voedingsmiddelen.
Daarom is nodig aan patiŽnten met kans op meer ernstige reacties adviezen te geven over medicamenteuze interventie.
Bij elk dieetadvies dient ervoor gewaakt te worden dat de voeding volwaardig is en of het voorgestelde dieet voor de betreffende persoon ook haalbaar is.
In het gelukkig zeldzame geval dat (tijdelijk) geen volwaardig dieet samengesteld kan worden dient suppletie van bijv. calcium en vitaminen plaats te vinden. 


Koemelkallergie bij zuigelingen/kinderen
 

Voorkomen dat de allergische reactie erger wordt!

Zoals eerder gezegd is 100% veiligheid (vermijding) niet te realiseren. Dit betekent dat je er op voorbereidt moet zijn om handelend op te treden wanneer er toch een allergische reactie optreedt.
Wanneer je vermoedt dat er een blootstelling heeft plaatsgevonden dan volg je de stappen op het Actieplan.
In geval de reactie erger wordt is er een uiterst effectief noodredmiddel dat de symptomen van de allergische reactie onderdrukt.

Je moet dan direct intramusculair (in de dijbeenspier) adrenaline (
Epinefrine) toedienen en direct 112 (ambulance) bellen. Vermeld wel dat het gaat om een anafylactische reactie of anafylaxis!

In Nederland
zijn er de volgende auto-injectoren EpiPenģ en de Anapenģ

Pas altijd de basis regels voor EHBO toe en waarschuw anderen voor hulp.

Bij de therapie moet men onderscheid maken tussen het voorkomen (preventie) en het bestrijden van een eenmaal ontstane anafylactische aanval. 

Indien een oorzaak voor de anafylaxis is gevonden, moet alles in het werk worden gesteld om hernieuwd contact met de betreffende boosdoener te voorkomen: vermijden van insectensteken, injectiekuur met zuiver gif, vermijden van het voedingsmiddel (met behulp van een diŽtiste) en andere medicijnen in geval van een geneesmiddelreactie. Bij strikte indicatie voor een geneesmiddel als acetylsalicylzuur of penicilline kan de patiŽnt vooraf door middel van een desensitisatiekuur ongevoelig voor het betreffende medicament worden gemaakt, waarna het zonder bijwerkingen kan worden gegeven. 

Er kan een Persoonlijke Allergiepas van het NAN worden aangeschaft waarop vermeld staat welke allergische aandoening men heeft en wat men dient te doen bij het optreden van een dergelijke anafylactische reactie en er kan een witte kruis penning (pols- of halsketting) worden aangeschaft. Hierop staat de aandoening, een relatienummer en een telefoonnummer. Dit is voor hulpverleners 24/7 bereikbaar, waarna ze de bijbehorende gegevens doorgegeven krijgen.

Therapieschema anafylaxis

 

Generieke naam

dosering volwassenen

dosering kinderen

 

Adrenaline

0,3 - 0,5 mg i.m.

0,02 mg/kg i.m.

 

EpiPenģ 

0,3 mg

0,15 mg

 

Clemastine

2 mg i.v.

0,025 mg/kg i.v.

 

Dexamethason

8 mg i.v.

0,1 mg/kg i.v.

 

Prednisolon

50 mg i.v.

25 mg iv

 

Salbutamol via dosisaŽrosol

4 x 100 Ķg

4 x 100 Ķg

 

Salbutamol via jetvernevelaar

5 mg

5 mg

i.m. = intramusculair        i.v. = intraveneus

Behandeling van Acute Anafylaxis

  • PatiŽnt neerleggen met de benen omhoog (voeten op een stoel of krukje) , de luchtweg vrijmaken,

Bel 112, vraag naar een ambulance en vertel dat het om een anafylactische reactie gaat.

Wanneer de ambulance komt geef dan door dat er adrenaline is toegediend. Geef de EpiPenģ aan het ambulancepersoneel. 
Wanneer er ook andere medicatie is toegediend geef dit ook door aan het ambulancepersoneel. 
Het ambulanceverpleegkundige zal nu de nodige stappen nemen om de patiŽnt veilig te stellen, deze kunnen zijn:

  • infuus inbrengen 

  • antihistaminicum (oraal, subcutaan of intraveneus) Deze antagoneert de werkingen van histamine. Dient na de adrenaline gegeven te worden.

  • corticosteroÔden (oraal, subcutaan of intraveneus). Anti-imflammatoir onderdrukken de verlate en / of geprotraheerde reactie. Dienen eveneens na de adrenaline te worden gegeven.

  • bij bronchospasme vernevelen met een bŤtasympathicomimeticum

  • indien geÔndiceerd tracheotomie, zuurstof en / of intubatie.

De patiŽnt MOET WORDEN afgevoerd naar het ziekenhuis, waar deze minimaal 8 uur ter observatie blijft, in sommige gevallen tot 24 uur. 

 

 
ALLERGIE:

Voedselallergie
Insectenallergie
Medicijnenallergie
Inhalatieallergie
Contactallergie
Latexallergie

Adressen
Allergie-specialisten


HULPMIDDELEN
Aktieplan
Allergiepas/kaartjes

LEER MEER OVER:

ANAFYLAXIE:

Oorzaken anafylaxie
Omgang & Beheersing
Medische Noodsituatie
Adrenaline en Auto-injectoren

DIAGNOSE
Anamnese

Huid priktest
Bloedonderzoek
Provocatie

BEHANDELING
Immunotherapie
Alternatieve geneeswijzenALLERGISCHE AANDOENINGEN


Allergische Rhinitis (Hooikoorts)
Astma
Atopisch Dermatitis

DOWNLOAD
Folder Anafylaxie
Folder School en allergie
Het Anafylaxie Actieplan
De offerte voor de training
Het protocol

ARCHIEFHet NAN wordt ondersteund door:
ALK
MEDA
Phadia

© NAN 2015

CONNECT

VOLG ONS

      

Neem een abonnement
op het Tijdschrift

en ontvang E-Nieuws
gratis in uw inbox


Sitemap
Cookies beleid
Disclaimer

HOME


Wat is het NAN

Wat doet het NAN

REGISTREER VOOR :

VOEDSEL WAARSCHUWING


ABONNEMENT E-SHOCK

Contact:

078 639 0356

E-mail:
  steun@ernstigeallergie.nl

  

NAN is Co-Chair of the
 


NAN is Chair of the
Patient Organisations Committee