ANAFYLAXIS.NL
DE INFORMATIEBRON VOOR DE OMGANG MET DE KANS OP
EEN ERNSTIGE ALLERGISCHE REACTIE

 

 


 


Openinguren kantoor:

  Maandag - Vrijdag
     11:00  - 17:00 

Hulplijn:
  +31 (0)78 639 0356
werkdagen tussen
10.00- 17.00

E-mail:
 
steun@ernstigeallergie.nl

Correspondentie adres:
 
Oranjelaan 91
  3311 DJ Dordrecht
  Nederland

 


Voor onze situatie van toepassing zijnde wetgeving:

Nieuw Burgerlijk Wetboek
 

Wetboek van Strafrecht

de Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk

Wet op de arbeidsomstandigheden

Wet op de Kinderopvang

Wet op het primair, secundair, hoger en wetenschappelijk onderwijs

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
 


Leven met Anafylaxis

Kinderopvang en/of School

 

ATTENTIE:
SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR DEZE DOELGROEPEN VINDT U OP
http://www.schoolenallergie.nl

Heeft u vragen of wilt u informatie over ondersteuning in de beheersing van anafylaxie bij uw kinderopvangcentrum of op uw school
neem contact op met
steun@ernstigeallergie.nl

Kinderopvang en School

Vroeg of laat gaat uw kind naar de peuterspeelzaal, naar een kinderopvangcentrum of hele of halve dagopvang. Of wanneer uw kind op latere leeftijd de diagnose heeft gekregen, de voor-, tussen en naschoolse opvang en uiteraard naar school.

Voordat u uw kind bij een van deze instellingen onderbrengt is het raadzaam om goed te weten waarop uw kind in welke mate zou kunnen reageren.

ter info:
Hoewel er wel eens gedachten zijn dat uw kind in een anafylactische reactie of anafylactische shock zou kunnen raken door alleen de geur van iets, is dit wetenschappelijk nooit bewezen.
Uit navraag bij verschillende onderzoekscentra is duidelijk geworden dat een anafylactische shock door blootstelling anders dan door inname (nog) niet is voorgekomen.


Een leidraad om uw kind op een zo veilig mogelijke manier bij een van deze instellingen onder te brengen is het protocol dat het NAN heeft uitgewerkt.
Hierin vindt u alle aandachtsgebieden waar op u moet letten en die u moet communiceren met de andere partij.

Belangrijk is dat u de informatie in de juiste context en op een zo rationeel mogelijke manier weet over te dragen. Ook hier zal het rustig en gedoseerd overdragen van de informatie bijdragen tot een vlottere acceptatie van het kind. Bedenk echter wel dat de instelling de noodzaak heeft om volledig geÔnformeerd te worden en u de plicht heeft om deze naar beste kunnen te geven (zie hierover ook het onderdeel scholen).

Voor het overdragen van de informatie heeft u twee aandachtsgebieden binnen de instelling:
 

1. De direct betrokkenen: de leidsters, coŲrdinatrices en alle (inval)medewerkers die direct of indirect bij de opvang van uw kind betrokken zijn;

2. Het bevoegd gezag (de werkgever van het personeel) van de instelling.

Direct betrokkenen:
Deze groep is heel belangrijk want u geeft uw kind in vertrouwen in handen van deze mensen.
Aan deze mensen zult u alle praktische informatie moeten geven opdat zij weten wat allergie is, welke de kans is van een reactie, welke reactie(s) er in het verleden heeft (hebben) plaatsgevonden

Bevoegd Gezag:
Het bevoegd gezag (de wettelijke vertegenwoordigers bij een vereniging of stichting zijn het bestuur, meestal de voorzitter, secretaris en penningmeester, alleen of in combinatie afhankelijk van de statuten).
Wanneer een Stichting of Vereniging (bij kinderopvang wordt vaak voor de stichting als rechtspersoon gekozen en soms een BV (Besloten Vennootschap)) een kinderopvang exploiteert heeft die rechtspersoon ook personeel in dienst. Dit betekent dat het bevoegd gezag tevens werkgever is in de zin van de wet.

Een werkgever heeft rechten en plichten jegens het personeel en toegelaten derden op de locatie, evenzo heeft de werknemer rechten en plichten. Een deel van de rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn vervat in de Arbeidsomstandigheden Wet (Arbo-wet) en bij de kinderopvang tevens  in de Wet Kinderopvang.
Ingeval van het aanbieden van commerciŽle diensten (opvang van kinderen) gelden ook bepaalde rechten en plichten jegens de klanten die deze diensten afnemen en gelden er bepaalde normen voor deze diensten.
Omdat de aanbieder van deze diensten (het bevoegd gezag van kinderopvangcentra) partij is in de overeenkomsten (meestal gedelegeerd aan een locatie manager / bedrijfsleider / directeur) is het van wederzijds belang dat deze partij van alle aspecten die te maken hebben met het dragen van de verantwoordelijkheid van het aanbieden van de dienst op de hoogte is.

Het is dan ook van belang dat alle partijen geÔnformeerd worden over de maatregelen die nodig zijn voor de zo veilig mogelijke opvang en begeleiding van voedselallergische kinderen. Zeker voedselallergische kinderen met kans op een anafylactische reactie.

<< Terug <> Lees verder>>


Telefonische hulplijn
werkdagen tussen 10.00- 17.00 en 19.00 - 21.00
vanuit Nederland    078 639 03 56
vanuit BelgiŽ of Luxemburg 0031 78 639 03 56
ALLERGIE:

Voedselallergie
Insectenallergie
Medicijnenallergie
Inhalatieallergie
Contactallergie
Latexallergie

Adressen
Allergie-specialisten


HULPMIDDELEN
Aktieplan
Allergiepas/kaartjes

LEER MEER OVER:

ANAFYLAXIE:

Oorzaken anafylaxie
Omgang & Beheersing
Medische Noodsituatie
Adrenaline en Auto-injectoren

DIAGNOSE
Anamnese

Huid priktest
Bloedonderzoek
Provocatie

BEHANDELING
Immunotherapie
Alternatieve geneeswijzenALLERGISCHE AANDOENINGEN


Allergische Rhinitis (Hooikoorts)
Astma
Atopisch Dermatitis

DOWNLOAD
Folder Anafylaxie
Folder School en allergie
Het Anafylaxie Actieplan
De offerte voor de training
Het protocol

ARCHIEFHet NAN wordt ondersteund door:
ALK
MEDA
Phadia

© NAN 2015

CONNECT

VOLG ONS

      

Neem een abonnement
op het Tijdschrift

en ontvang E-Nieuws
gratis in uw inbox


Sitemap
Cookies beleid
Disclaimer

HOME


Wat is het NAN

Wat doet het NAN

REGISTREER VOOR :

VOEDSEL WAARSCHUWING


ABONNEMENT E-SHOCK

Contact:

078 639 0356

E-mail:
  steun@ernstigeallergie.nl

  

NAN is Co-Chair of the
 


NAN is Chair of the
Patient Organisations Committee