ANAFYLAXIS.NL
DE INFORMATIEBRON VOOR DE OMGANG MET DE KANS OP
EEN ERNSTIGE ALLERGISCHE REACTIE

 

 


 

Openinguren kantoor:
  Maandag - Vrijdag
     11:00  - 17:00 

Hulplijn:
  +31 (0)78 639 0356
werkdagen tussen
10.00- 17.00

E-mail:
 
steun@ernstigeallergie.nl

Correspondentie adres:
 
Oranjelaan 91
  3311 DJ Dordrecht
  Nederland


 

Hulpmiddelen bij de kans op Anafylaxie

Voorlichting, Cursus of Training


Een van de doelstellingen van het NAN is om het bewustzijn en de kennis rondom allergie en hoe de kans op een allergische reactie te voorkomen, dan wel te verminderen, te vergroten.
Een van de manieren is om mensen kennis aan te reiken over allergie en de organisatie van de omgang met de kans op een allergische reactie. Deze website is een medium waarmee kennis overgedragen wordt, andere manieren zijn o.a. een voorlichtingsbijeenkomst, of een cursus & training.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

Het NAN probeert jaarlijks een bijeenkomst voor kinderen, ouders en andere geÔnteresseerden te organiseren die met deze aandoening te maken (kunnen) hebben.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op deze pagina.

CURSUS & TRAINING
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk geeft ook professionele voorlichting en ondersteuning over allergie en anafylaxie.
Instructie en training in de vaardigheden voor de beheersing en organisatie van een zo veilig mogelijke omgeving van mensen met kans op een anafylactische reactie op school, kinderopvang of werk.

Hiermee kunt u invulling geven aan de wettelijke inspanningverplichting voor scholen en kinderopvangcentra.

Tevens kan het NAN uw organisatie voorlichten en begeleiden bij uw Arbozaken zoals de Risico Inventarisatie en Evaluatie en andere aspecten op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

Het onderstaande programma is kan als onderdeel van het kwaliteitssysteem voor de organisatie voor een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen met een levensbedreigende aandoening in uw organisatie opgenomen worden.

Voor de informatie op scholen heeft Het Nederlands Anafylaxis Netwerk
een aparte website opgezet:  http://www.schoolenallergie.nl
 

PROFESSIONELE VOORLICHTING EN INSTRUCTIE
(laatste versie: 2016-01)
Print de offerte uit: hier

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk levert maatwerk in de professionele voorlichting over allergie en anafylaxie; instructie en training in de vaardigheden voor de beheersing en organisatie van een zo veilig mogelijke omgeving van mensen met kans op een anafylactische reactie op school, kinderopvang of werk. Door het interactieve karakter van de training is de groepsgrootte max. 20 personen.

Het onderstaande programma is de basis van het maatwerk dat uw organisatie nodig heeft in de beheersing van de omgang met deze aandoening. Op basis van het gesprek met u wordt vast gesteld op welke elementen binnen de training u verdieping nodig heeft en welke zorgen er weg genomen moeten worden. De theoretische en wettelijke ondergrond dient als fundament voor de praktische invulling voor het overdragen van informatie en het treffen van de nodige maatregen.

Het programma bestaat uit:

 • Introductie

  • Programma en het NAN

 • Aandoening gerelateerd gedeelte

  • Wat is allergie / anafylaxis?

   • Reactiemechanisme

   • Oorzaken

   • Symptomen

   • TherapieŽn

  • SPE (sociaal - psychisch - economisch)

   • Impact van allergie / anafylaxis

   • Individueel

   • Maatschappelijk

  • Beheersing

   • Wettelijk kader voor het handelen

   • Voor de Organisatie

   • Protocol

   • Verantwoordelijkheden

   • Maatregelen in de organisatie / op de groep
     

 • Pragmatische aanpak

  • Plan van aanpak en Maatregelen

   • Praktische invullingen in de dagelijkse omgang

  • Training en Instructie

   • Antihistamine en andere medicatie

   • Adrenaline auto-injector

   • wat is het; wat doet het; hoe werk het; kan het kwaad

   • wat daarna te doen

de kosten:

Het programma duurt 2 1/2  uur (met gelegenheid tot vragen stellen uitlopend tot 3 uur)

U kunt deze offerte bevestigen via steun@ernstigeallergie.nl  dit is nodig om te komen tot afspraken over de invulling van het programma. Hierbij is het mogelijk delen van het programma te benadrukken, echter voor de goede en volledige overdracht is het niet zinvol om bijvoorbeeld alleen de vaardigheden te trainen. Hiervoor kunt u op de website van het Nederlands Anafylaxis Netwerk de trainingspresentatie voor de EpiPenģ, de Jextģ of de Emeradeģ doornemen.

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk levert maatwerk afgestemd op de situatie zoals deze op uw school of kinderopvang is, maar wel gebaseerd op het programma zoals dit hierboven is beschreven.

De kosten voor het programma zijn 1499,00 Euro (excl. 21% BTW) (prijspeil: 2014)
Het NAN neem hiervan 1.000 Euro voor eigen rekening, want door ondersteuning van bedrijven kunnen we het aan u in rekening te brengen bedrag beperken tot 499,00 Euro excl. 21% BTW, excl. 0,48 Euro reiskosten o.b.v. enkele reis routeplanner
Dit lijkt een hoog bedrag, maar bij 20 personen is dit slechts 25 euro per medewerker. Uw organisatie en uw personeel heeft hierdoor meer competentie en kwaliteit in huis.


De bij de voorlichting / training gebruikte trainingsmaterialen, EpiPenģ Trainer dan wel Jextģ Simulator, en de Educatiemap waarin: het Actieplan, Het Protocol en de Educatiemap over Anafylaxis plus een hand-out van de presentatie worden bij de opdrachtgever achtergelaten, opdat deze op een later tijdstip, intern gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor het instrueren van iinvalkrachten of nieuw personeel.

 

Alleen in combinatie met de voorlichting / training is het mogelijk dat er extra exemplaren van de educatiemap voor de medewerkers die hebben deelgenomen aan de voorlichting-/trainingsessie te bestellen.
Deze wordt dan na de bijeenkomst uitgedeeld aan de deelnemer.
De kosten per educatiemap zijn 24,95 euro (excl. 21% BTW).
Graag bij de bevestiging van de offerte opgeven hoeveel educatiemappen geleverd moeten worden.

Verder dient er voor de presentatie een voldoende grote ruimte te zijn voor de presentatie. Deze zal met behulp van een beamer (digitale projector),  projectiescherm en (draagbare) computer gegeven worden.

 

Daarnaast kan het Nederlands Anafylaxis Netwerk in overleg met uw organisatie een TRAIN de TRAINER concept opzetten zodat deze in uw kwaliteitssysteem zou kunnen passen en kan het NAN uw organisatie voorlichten en begeleiden bij uw Arbozaken zoals de Risico Inventarisatie en Evaluatie en andere aspecten op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

Deze "op maat training" moet uiteraard in overleg met uw organisatie ontwikkeld worden. Het Nederlands Anafylaxis Netwerk kan u hiervoor een offerte uitbrengen.

Neem hiervoor contact op met steun@ernstigeallergie.nl

MAAK NU EEN AFSPRAAK
(klik hier)

 Lees verder>>


Telefonische hulplijn
werkdagen tussen 10.00- 17.00 en 19.00 - 21.00
vanuit Nederland    078 639 03 56
vanuit BelgiŽ of Luxemburg 0031 78 639 03 56
ALLERGIE:

Voedselallergie
Insectenallergie
Medicijnenallergie
Inhalatieallergie
Contactallergie
Latexallergie

Adressen
Allergie-specialisten


HULPMIDDELEN
Aktieplan
Allergiepas/kaartjes

LEER MEER OVER:

ANAFYLAXIE:

Oorzaken anafylaxie
Omgang & Beheersing
Medische Noodsituatie
Adrenaline en Auto-injectoren

DIAGNOSE
Anamnese

Huid priktest
Bloedonderzoek
Provocatie

BEHANDELING
Immunotherapie
Alternatieve geneeswijzenALLERGISCHE AANDOENINGEN


Allergische Rhinitis (Hooikoorts)
Astma
Atopisch Dermatitis

DOWNLOAD
Folder Anafylaxie
Folder School en allergie
Het Anafylaxie Actieplan
De offerte voor de training
Het protocol

ARCHIEFHet NAN wordt ondersteund door:
ALK
MEDA
Phadia

© NAN 2017

CONNECT

VOLG ONS

      

Neem een abonnement
op het Tijdschrift

en ontvang E-Nieuws
gratis in uw inbox


Sitemap
Cookies beleid
Disclaimer

HOME


Wat is het NAN

Wat doet het NAN

REGISTREER VOOR :

VOEDSEL WAARSCHUWING


ABONNEMENT E-SHOCK

 

Contact:

078 639 0356

E-mail:
  steun@ernstigeallergie.nl

  

NAN is Co-Chair of the
 


NAN is Chair of the
Patient Organisations Committee