ANAFYLAXIS.NL
DE INFORMATIEBRON VOOR DE OMGANG MET DE KANS OP
EEN ERNSTIGE ALLERGISCHE REACTIE

 


 

 


Sponsoring

Het Expertisecentrum Stichting Het Nederlands Anafylaxis Netwerk (NAN) streeft er naar het expertisecentrum te zijn voor iedereen die steun nodig heeft in de omgang met anafylaxis (anafylaxie of anafylactische shock)  ten gevolge van voedsel, insectensteken, medicijnen of andere oorzaken zoals Mastocytose.

Inleiding
Het expertisecentrum NAN kan bovenstaande alleen realiseren realiseren wanneer er voldoende middelen zijn.
Sponsoring van patiŽntenorganisaties door (met name) farmaceutische bedrijven komt veel voor. Zonder dit soort steun, krijgen patiŽntenorganisaties hun activiteiten vaak maar moeilijk van de grond. Het expertisecentrum NAN staat dus in beginsel positief tegenover sponsoring door farmaceutische bedrijven. Hoewel de doelstellingen van farmaceutische bedrijven en die van patiŽnten niet altijd overeenkomen, zijn er soms ook gemeenschappelijke belangen. In het laatste geval sluiten wij een samenwerking door middel van sponsoring dan ook niet uit. Het blijft echter wel belangrijk dat de onafhankelijkheid van de stichting te allen tijde bewaakt wordt.

Het is onrealistisch om te denken dat sponsoring zonder tegenprestatie verkregen kan worden. Farmaceutische bedrijven zijn bedrijven met commerciŽle doelstellingen, en zullen nooit uit zuiver charitatieve overwegingen een patiŽntenorganisatie sponsoren. Er zal altijd sprake zijn van een dienst en een wederdienst. Het is in ieders belang dat deze diensten en wederdiensten specifiek en openlijk worden omschreven in een sponsorcontract.

Door middel van onderstaand sponsorbeleid willen we duidelijk maken dat aan sponsoring door farmaceutische bedrijven duidelijke randvoorwaarden worden gesteld, en dat sponsors op geen enkele manier de onafhankelijkheid van het Nederlands Anafylaxis Netwerk kunnen aantasten.

Dit sponsoringbeleid is afgeleid van de richtlijnen van de Britse ĎLong-term Medical Conditions Allianceí (LMCA).

Principes van dit beleid

 • Integriteit en openheid: Iedereen (sponsors, donateurs, en andere belanghebbenden) moet inzicht kunnen krijgen in afspraken die gemaakt zijn tussen het Nederlands Anafylaxis Netwerk en de sponsors.

 • Behoud van onafhankelijkheid: Onafhankelijkheid kan door iedere samenwerking (ook met anderen dan sponsors) gecompromitteerd worden. Het is daarom belangrijk dat iedereen binnen de stichting, en iedereen waarmee de stichting een sponsoringovereenkomst aangaat dit sponsorbeleid kent en uitdraagt.

 • Gelijkwaardigheid in samenwerking en voordeel voor alle betrokkenen: Samenwerking kan alleen succesvol zijn als beide partijen er baat bij hebben. Het is dus belangrijk dat beide partijen begrip opbrengen voor de wensen en randvoorwaarden van de ander. De voordelen die beide partijen hopen te behalen moeten duidelijk zijn voor de ander.

Beperkingen en randvoorwaarden
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk wil voor haar inkomen nooit afhankelijk zijn van ťťn sponsor. We streven er naar om door zoveel mogelijk verschillende bedrijven gelijkelijk gesponsord te worden

Sponsors hebben geen toegang tot mailinglijsten van patiŽnten en consumenten.

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk laat zich niet sponsoren door organisaties wiens kernactiviteiten tegengesteld zijn aan de belangen van patiŽnten met allergie.

Sponsorcontracten
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk accepteert alleen sponsoring door bedrijven als er een gedetailleerd sponsorcontract is opgesteld waarin wordt vastgelegd:

 • De dienst en wederdienst van de overeenkomst

 • De looptijd van het contract en de afspraken over tussentijdse opzegging

 • De afspraken over betaling

 • Wanneer en hoe er voortgangsinformatie wordt gegeven aan sponsor

 • Wie de afgesproken contactpersonen zijn aan beide kanten.

 • Afspraken over eigendomsrecht en verantwoordelijkheid

 • Afspraken over vrijheid in de uitvoering van specifieke projecten en redactionele onafhankelijkheid van het Nederlands Anafylaxis Netwerk

 • Afspraken over vernoeming van de sponsor
   

Productinformatie
Informatie over bestaande en nieuwe behandelingsmogelijkheden voor allergie zijn voor allergiepatiŽnten en hun familie erg belangrijk. Het Nederlands Anafylaxis Netwerkwil dan ook informatie geven over deze behandelingsmogelijkheden. Wij stellen ons op het standpunt dat een patiŽnt de meeste baat heeft bij toegankelijkheid tot alle beschikbare behandelingsmethoden. Het Nederlands Anafylaxis Netwerk wil echter op geen enkele manier reclame maken voor ťťn specifieke behandeling of medicijn.

Het feit dat het Nederlands Anafylaxis Netwerk zich laat sponsoren door farmaceutische bedrijven wil in geen geval zeggen dat het Nederlands Anafylaxis Netwerk het bedrijf of de producten van dat bedrijf ondersteunt.

Alle informatie die wordt gegeven over producten wordt beoordeeld op onafhankelijkheid en bias door allergologen en andere relevante specialisten.

Vernoemingen van sponsors
In ieder sponsorcontract zal met de sponsor afgesproken worden hoe de sponsor vernoemd zal worden. Bij het noemen van de sponsor in gesponsorde materialen gelden de volgende afspraken:

 • De vernoeming is niet langer dan ťťn zin

 • De vernoeming maakt duidelijk dat de sponsor geen invloed op de inhoud heeft gekregen. Voorbeelden van bewoordingen zijn Ďtot stand gekomen dankzij een onvoorwaardelijke schenking van Ö.í Ďtot stand gekomen met behulp van een unrestricted grant vanÖí of Ďhet Nederlands Anafylaxis Netwerk dankt Ö voor hun financiŽle ondersteuning bij het tot stand komen van Öí

 • Gesponsorde beslist in overleg met sponsor over de positie van de vernoeming op de materialen en over eventueel gebruik van logoís.

Sponsoring door meer dan ťťn bedrijf
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk heeft het recht om te beslissen om meer dan ťťn sponsor aan te zoeken voor de organisatie of een specifiek project.

Redactionele onafhankelijkheid
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk heeft volledige redactionele onafhankelijkheid ten opzichte van haar sponsors. Waar het informatie betreft over producten van een van haar sponsors zal zij sponsors vragen om teksten op feitelijke onjuistheden te bekijken, maar de uiteindelijke redactionele verantwoordelijkheid ligt bij het Nederlands Anafylaxis Netwerk.

Mogelijkheden om sponsoring te weigeren of op te zeggen
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk behoudt zich het recht voor om een sponsoring te weigeren of op te zeggen als de samenwerking niet verloopt volgens contractafspraken of volgens bovenbeschreven sponsoringbeleid, waarbij er geen terugbetaal verplichting is..

Typen sponsoring
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk kent twee vormen van sponsoring:

Algemene sponsoring: hierbij betaalt de sponsor een deel van de algemene organisatie- en bestuurskosten van de stichting. Een algemene sponsor komt ook in aanmerking voor projectsponsoring.

Projectsponsoring: een algemene sponsor kan ook een specifiek project sponsoren. Per project worden dan afspraken gemaakt over sponsorbedrag en tegenprestatie.
 

 
Openinguren kantoor:

  Maandag - Vrijdag
     11:00  - 17:00 

Hulplijn:
  +31 (0)78 639 0356
werkdagen tussen
10.00- 17.00
en
19.00 - 21.00

Fax:
  +31 (0)78 639 0243

E-mail:
 
support@anafylaxis.nl

Correspondentie adres:
 
Oranjelaan 91
  3311 DJ Dordrecht
  Nederland

________________________

Waarom mensen voor het NAN kiezen

We zijn blij dat jullie er altijd voor ons zijn..."
Moeder en vader van twee kinderen met kans op ernstige allergische reactie door pinda- en notenallergie.
________________________

"Nadat de school door het NAN getraind is werden alle maatregelen ter voorkoming van blootstelling aan melk en pinda genomen en heb ik nu rust en vertrouwen om Pieter op school achter te laten"
Moeder van Pieter, allergisch voor melk en pinda.
 
ALLERGIE:

Voedselallergie
Insectenallergie
Medicijnenallergie
Inhalatieallergie
Contactallergie
Latexallergie

Adressen
Allergie-specialisten


HULPMIDDELEN
Aktieplan
Allergiepas/kaartjes

LEER MEER OVER:

ANAFYLAXIE:

Oorzaken anafylaxie
Omgang & Beheersing
Medische Noodsituatie
Adrenaline en Auto-injectoren

DIAGNOSE
Anamnese

Huid priktest
Bloedonderzoek
Provocatie

BEHANDELING
Immunotherapie
Alternatieve geneeswijzenALLERGISCHE AANDOENINGEN


Allergische Rhinitis (Hooikoorts)
Astma
Atopisch Dermatitis

DOWNLOAD
Folder Anafylaxie
Folder School en allergie
Het Anafylaxie Actieplan
De offerte voor de training
Het protocol

ARCHIEFHet NAN wordt ondersteund door:
ALK
MEDA
Phadia

© NAN 2015

CONNECT

VOLG ONS

      

Neem een abonnement
op het Tijdschrift

en ontvang E-Nieuws
gratis in uw inbox


Sitemap
Cookies beleid
Disclaimer

HOME


Wat is het NAN

Wat doet het NAN

REGISTREER VOOR :

VOEDSEL WAARSCHUWING


ABONNEMENT E-SHOCK

Contact:

078 639 0356

E-mail:
  steun@ernstigeallergie.nl

  

NAN is Co-Chair of the
 


NAN is Chair of the
Patient Organisations Committee